Subdivisions within conservative Protestant Christianity

image

There are subdivisions within conservative Protestant Christianity. These include especially “the prosperity gospel” and “the second coming is soon gospel, even as some conservative Christians resolutely reject both.
The former proclaims that being Christian leads to a prosperous life here on earth. A blatant form is inscribed over the door of a mega-church with more than twenty thousand members: “The Word of God is the Way to Wealth.”
The latter emphasizes that Jesus is coming again soon for the final judgment and thus it is important to be ready. Books proclaiming this have been bestsellers for decades; forty years ago, we had Hal Lindsey’s The Late Great Planet Earth and more recently the bestselling Left Behind novels by Tim LaHaye and Jerry Jenkins. How many Christians believe that the second coming and last judgment are at hand? The one relevant poll I have heard of suggests that 20 percent of American Christians are certain that Jesus will come again in the next fifty years and that another 20 percent think it is likely.

Marcus J. Borg, Convictions: How I Learned What Matters Most

Stiaţi că… salutul tradiţional de bun-venit la evrei se făcea printr-un sărut?!

Sărut care nu era necesar o expresie a afecţiunii; era doar o recunoaştere a venirii oaspetelui. Acest sărut putea avea diferite variante, în funcţie de statutul părţilor implicate. Dacă persoana invitată era de un rang social egal, gazda îl săruta pe obraz. Dacă un copil îl întâmpina pe părintele său, sau un student pe un rabbi, era sărutată mâna celui mai în vârstă (În grădina Ghetsimani, Iuda trebuie că a sărutat mâna Învăţătorului. Tocmai de aceea, scena trădării este atât de dureroasă. A săruta mâna implica o declaraţie de loialitate pe care ucenicul o făcea învăţătorului său. Iuda transformă aceasta într-un gest de bătaie de joc şi de trădare).

A neglija acest ritual însemna a ignora chiar persoana invitată.

John Ortberg, Toţi oamenii sunt normali până ajungi să-i cunoşti. p. 239