I had a dream

father-watching-baby-sleepI suddenly woke up last night at four o’clock, sweaty, after a bad dream. On a scale of 1 to10, where 1 is an uncomfortable dream and 10 is a terrible nightmare, Laura would give it a 4 or 5. She shared some ugly nightmares from her past that would make my dream a silly little daydream.

But, for me it was quite scary. Prepare yourself. It requires the consent of an adult before you read this. It can leave you with a trauma if you don’t watch your own heart.

So, I dreamed that I was in my car and ran a red light but I did not realize it. All the people were off the road and looked at me as if I did something seriously wrong. Sensing that all looked very suspicious, I stopped, got out of the car and asked what was happening. Why is everyone looking at me like this, in this scary way. A lady replied that I ran a red light and saw how the camera took a picture of my car. Citește în continuare „I had a dream”

Cântarea Cântărilor.

Casnicie Dragostea de-a lungul timpului a fost examinată de filozofi, înfrumuseţată de poeţi şi înălţată de muzicieni, însă nimic nu se compară cu perspectiva pe care Biblia o dă acestui sentiment.

Felul în care privim dragostea diferă de la persoană la persoană. Mediul cât şi timpul în care trăieşte fiecare, precum şi experienţele de viaţă  influenţează felul în care privim dragostea şi, întocmai cum afirma un profesor de-al meu şansele de a întâlni cândva o persoană pentru care cuvântul „dragoste” să însemne acelaşi lucru ca şi pentru noi sunt cvasinule.

Chiar dacă există o varietate de perspective în cazul acestui sentiment, totuşi, Biblia oferă un etalon după care putem să ne conturăm percepţiile. Biblia este prin excelenţă Cartea Dragostei, iar Dumnezeu este… Dragoste.

Cea mai intimă relaţie este relaţia dintre un bărbat şi o femeie,  iar această relaţie trebuie să fie una caracterizată în mod profund de acest sentiment.  Biblia vede această relaţie materializată în căsătorie iar relaţia soţ –soţie concretizată pe respect si devotament.

Cartea Cântarea Cântărilor sau Cântarea lui Solomon ne ofera un model de dragoste, o perspectivă corectă a ceea ce ar trebui să fie dragostea în cuplu. Această carte este prima din colecţia Ketubim, Maghilot sau Sulurile Sfinte. Se citea în cadrul programului de sărbătorire a Paştelui, cea mai sacră sărbătoare mozaică.

Povestea de dragoste este între Solomon, Citește în continuare „Cântarea Cântărilor.”