Întrebări întrebătoare: Ce înseamnă că „marea nu mai era” în Ap. 21:1?!

Ioan ne spune că atunci când a avut viziunea, erau cer şi pământ, dar nu a văzut nici o mare. Ce înseamnă asta? Are ceva Dumnezeu împotriva mării? Ce se-ntâmplă cu oamenii cărora le place să navigheze?

În zilele lui Ioan, marea era în primul rând o expresie a pericolului. El ne vorbeşte că la un moment dat marea va da înapoi pe morţii din ea. Chiar Ioan fusese exilat pe o insulă, aşa că tot marea îl despărţea de cei pe care îi iubea. În fiecare zi poate că se uita la apă şi-i întrevedea, dincolo de nemărginirea ei, pe cei dragi pentru care ar fi dat orice să-i poată îmbrăţişa şi să discute cu ei plin de dragoste. Ioan era un prizonier al mării.

De aceea, când scrie că nu vor mai exista mări se referă la faptul că vine ziua în care nu vom mai fi despărţiţi şi înstrăinaţi unii de alţii. Vom fi izbăviţi, nu doar de barierele fizice, ci şi de cele spirituale. Nu vor mai fi copii abandonaţi, nu vor mai fi familii destrămate, nici cluburi ale inimilor singuratice.

John Ortberg, Toţi oamenii sunt normali până ajungi să-i cunoşti. p. 263.

Marile întrebări ale Bibliei.

semnul intrebariiDar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis: „Unde ești?”  Și Domnul Dumnezeu a zis femeii: „Ce ai făcut?” Geneza 3:9 ,13

Domnul i-a zis lui Cain: „Unde este fratele tău Abel?” El a răspuns: „Nu știu. Sunt eu păzitorul fratelui meu?”Geneza  4:9

El a numit locul acela „Masa și Meriba” (Ispită și ceartă), căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul, zicând: „Este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este?”Exod 17:7

Dumnezeule! Dumnezeule! Pentru ce m-ai părăsit, și pentru ce Te depărtezi fără să-mi ajuți și fără s-asculți plângerile mele?Psalmi 22:1

Nu este nici un leac alinãtor în Galaad? Nu este nici un doctor acolo? Pentru ce nu se face, deci, vindecarea fiicei poporului meu?”Ieremia 8:22

Unde mă voi duce departe de Duhul Tău, și unde voi fugi departe de Fața Ta? Psalmi 139:7 Citește în continuare „Marile întrebări ale Bibliei.”