ADN-ul Bisericii

„În natură există un arbust, Hortensia, Hydrangea macrophylla. Dacă luați sămânța acestui arbust și o plantați în solul din Indiana, Statele Unite, acesta va produce flori roz când va înflori. Dar dacă luați aceeași sămânță și o plantați în solul Braziliei sau Poloniei, va produce flori albastre. Chiar mai interesant, dacă luați aceeași sămânță și o plantați într-un alt tip de sol, aceasta va produce flori purpurii“, exemplifică Frank Viola în cartea sa, „Reimaginarea bisericii“.

„Hydrangea macrophylla, cu toate acestea, nu va produce niciodată spini sau ciulini. Nu va avea niciodată portocale sau mere. Și nu va crește niciodată mai înalt decât un pin. De ce? Deoarece aceste caracteristici nu se află în ADN-ul seminței. În același mod, Biserica lui Isus Hristos – plantată corespunzător și lăsată pe cont propriu fără control uman și intervenție instituțională – va produce anumite trăsături în virtutea ADN-ului său. Ca și în cazul hortensiei, Biserica poate să pară diferită de la o cultură la alta, dar va avea aceeași expresie de bază ori de câte ori i se permite să înflorească.“

Ce bucurie să vezi Biserica înflorind și aducând în lume frumusețea și mireasma lui Hristos.

Dacă nu o face este pentru că noi îi inhibăm și nu îi permitem să crească și să înflorească, falimentând în a ne lăsa folosiți si modelați de Duhul lui Hristos și căutând mai degrabă poziții, control, autoritate peste alții, satisfacerea poftelor și a propriei voințe etc. etc. etc.

The puzzle and the Church of Christ

image

Consider the analogy of a puzzle. When each puzzle piece is properly positioned in relation to the other pieces, the puzzle is assembled. The net effect? We see the entire picture . It’s the same way with Christ and His church.
The highest purpose of the church meeting, then , is to make the invisible Christ visible through His body. Put another way, we gather together to reassemble the Lord Jesus Christ on the earth. When this happens, not only is Christ glorified in His saints, and not only is each member edified, but something is also registered in unseen realms: Principalities and powers in heavenly places are shamed.

Frank Viola, Reimagining Church, Kindle edition.

A flowering shrub called the bigleaf hydrangea

image

In nature, there’s a flowering shrub called the bigleaf hydrangea. If you take the seed of that shrub and plant it in the soil of Indiana, it will yield pink flowers when it blooms. But if you take that same seed and plant it in the soil of Brazil or Poland, it will produce blue flowers. Even more interesting , if you take the same seed and plant it in another type of soil, it will yield purple flowers. The bigleaf hydrangea, however, will never produce thorns or thistles. It will never bear oranges or apples. And it will never grow tall like a pine tree. Why? Because these features are not within the DNA of the seed. In the same way, the church of Jesus Christ— when planted properly and left on its own without human control and institutional interference— will produce certain features by virtue of its DNA. Like the bigleaf hydrangea, the church may look different from culture to culture, but it will have the same basic expression wherever it’s allowed to flourish.

Frank Viola, Reimagining Church, Kindle edition.

Speaking about overcontextualization, Richard Halverson writes…

“When the Greeks got the gospel, they turned it into a philosophy;
when the Romans got it, they turned it into a government;
when the Europeans got it, they turned it into a culture;
and when the Americans got it, they turned it into a business”
Frank Viola, Reimaging Church, Kindle