Weighed on the scales and found righteous

writingwallYou might have heard of Dr. Duncan MacDougall, an early 20th-century physician in Haverhill, Massachusetts who sought to measure the mass lost by a human when the soul departed the body at death. To measure the soul. MacDougall attempted to measure the mass change of six patients at the moment of death. His first subject, the results from which MacDougall felt were most accurate, lost „three-fourths of an ounce”, which has since been popularized as „21 grams”. Of the four successful measurements he obtained an average weight loss at the moment of death of 15 grams. The total average unaccounted for weight loss in these four subjects was found to be approximately 29 grams.

The experiment is very dark and shows how people today are rushing in this quest to define everything.

That reminded me of Citește în continuare „Weighed on the scales and found righteous”

I had a dream

father-watching-baby-sleepI suddenly woke up last night at four o’clock, sweaty, after a bad dream. On a scale of 1 to10, where 1 is an uncomfortable dream and 10 is a terrible nightmare, Laura would give it a 4 or 5. She shared some ugly nightmares from her past that would make my dream a silly little daydream.

But, for me it was quite scary. Prepare yourself. It requires the consent of an adult before you read this. It can leave you with a trauma if you don’t watch your own heart.

So, I dreamed that I was in my car and ran a red light but I did not realize it. All the people were off the road and looked at me as if I did something seriously wrong. Sensing that all looked very suspicious, I stopped, got out of the car and asked what was happening. Why is everyone looking at me like this, in this scary way. A lady replied that I ran a red light and saw how the camera took a picture of my car. Citește în continuare „I had a dream”

Moș Crăciun…ce?!?!

Iată explicațiile Patriarhiei cu privire la Moș Crăciun:

În această perioadă a Sărbătorii Naşterii Domnului auzim colinde multe şi frumoase despre Moş Crăciun, dar mai nou apare în societate şi un fel de Moş Crăciun secularizat şi comercial, simbol al consumismului şi al materialismului individualist. Totuşi, adevăratul înţeles al lui MoşCrăciun se află în iubirea părintească a lui Dumnezeu-Tatăl, iubire carese arată în lume prin naşterea Fiului Său Celui veşnic, Mântuitorullumii.Moş Crăciun vine dintr-o ţară îndepărtată – de obicei se spune căvine din Nord, de acolo unde este frig şi întuneric mai mult, adică în modsimbolic el vine de acolo unde este transcendenţă şi mister, unde esteinaccesibilitate şi nepătrundere a înţelesurilor. Însă Moş Crăciun searată nouă într-un mod minunat, care contrastează cu întunericul şi cufrigul, şi anume el aduce lumina feţei sale şi căldura interioară a inimii sale, aduce atâta iubire milostivă şi atâta dărnicie, încât întunericul,îndepărtarea şi frigul sunt biruite de bunătatea şi căldura sa sufletească. Prin aceasta, Moş Crăciun ne mai arată că iubirea lui Dumnezeu-Tatăl este mai tare decât întunericul păcatului şi decât răceala sau frigul înstrăinării omului de Dumnezeu şi al înstrăinării oamenilor unii faţă de alţii. Moş Crăciun cel bun este iubirea lui Dumnezeu – Tatăl Cel Bun, Părintele luminilor, de la Care vine „toată darea cea bună şi tot darul”(cf.Iacov 1, 17) şi Care ne-a dăruit pe Fiul Său ca Mântuitor (cf. Ioan 3, 16). Astfel, Moş Crăciun, care personifică iubirea Tatălui ceresc, neîndeamnă să fim buni, să răspundem la bunătatea lui Dumnezeu cu 7bunătatea noastră faţă de El şi faţă de semeni, să răspundem prin rugăciune de mulţumire şi prin fapte bune, prin daruri ale recunoştinţeifaţă de Dumnezeu şi prin daruri ale iubirii noastre faţă de săraci şi străini,bolnavi şi bătrâni, orfani şi călători.”

Asta e o treaba de -No Comment-

Articol interesant din partea celor neavizați,  presa laică,  AICI.