Top 5 mituri despre homosexualitate.

În marea de date pe tema consilierii din laptopul meu am găsit un articol interesant pe problema sodomiei aka. homosexualitate. Când pasiunile sunt confuze-înțelegând homosexualitatea. de Jeff Olson. La un moment dat oferă 5 mituri  ce întunecă adevărul despre homosexualitate.

Mitul nr. 1. Oamenii se nasc homosexuali

În ultimii ani, unii au afirmat că orientarea homosexuală este determinată genetic şi biologic în acelaşi fel în care este determinată culoarea ochilor sau a părului. Deoarece influenţele şi predispoziţiile genetice pot contribui la orice comportament nedorit este important să nu fim duşi în eroare de cercetări care susţin că homosexualitatea este transmisă genetic sau înnăscută. Câteva studii ştiinţifice, două în mod particular, au fost trâmbiţate ca fiind baza pentru această afirmaţie.

Dr. Simon LeVay a condus un studiu, in anul 1991, pe creierele a 41 de cadavre: 19 cadavre de bărbaţi homosexuali şi 16 cadavre de bărbaţi şi 6 cadavre de femei presupuse a fi heterosexuale. El a relatat că un ciorchine de neuroni dintr-o secţiune distinctă a creierului era în general mai mic la bărbaţii homosexuali comparativ cu bărbaţii heterosexuali. Ca rezultat, el a emis ipoteza că mărimea acestor neuroni determină dacă o persoana este heterosexuală sau homosexuală.

Pentru ca această teorie să fie adevărată, studiile ar trebui să arate că această diferenţă de mărime apare într-un procent de 100% din cazuri. Dar chiar şi studiul dr. LeVay eşuează în acest punct. Spre exemplu 3 din cei 19 bărbaţi homosexuali aveau de fapt neuroni mai mari decât bărbaţii eterosexuali.

Studiul lui a arătat că trei din bărbaţii heterosexuali aveau neuroni chiar mai mici decât bărbaţii homosexuali. O altă slăbiciune majoră a acestui studiu este că nu prezintă nici o dovadă că porţiunea din creier indicată de dr. LeVay are de-a face cu preferinţele sexuale. Datorită acestora şi altor motive, este evident ca studiul dr. LeVay nu constituie un suport pentru mitul care spune că oamenii se nasc homosexuali. Chiar şi dr. LeVay însuşi şi-a retras ipoteza şi a „abandonat cercetările.”

Al doilea studiu a fost efectuat in 1991 de către dr. J. Michael Bailey şi dr. Richard Pillard. Ei au examinat cât de răspândită este homosexualitatea în rândul gemenilor şi fraţilor adoptaţi, când cel puţin unul din ei era homosexual. Printre alte lucruri ei au descoperit că 52% dintre gemenii identici studiaţi erau amândoi homosexuali. De aici ei au sugerat că alcătuirea genetică ar fi motivul pentru care atât de mulţi gemeni identici sunt homosexuali.

Pentru ca teoria lor să fie reală, nu ar trebui să existe nici un caz în care unul din gemeni să fie heterosexual şi unul homosexual. Genetic este imposibil deoarece gemenii identici împart aceleaşi gene în proporţie de 100%. Dacă orientarea sexuală este genetic determinată, atunci amândoi gemenii identici vor fi întotdeauna fie heterosexuali fie homosexuali. Descoperirile făcute de Bailey şi Pillard de doar 52%, discreditează chiar propria lor ipoteză. De fapt descoperirile lor arată că factori care nu ţin de genetică joacă un rol semnificativ în modelarea preferinţelor sexuale.

Mitul nr.2. Homosexualitatea este o alternativă nedăunătoare

În ciuda imaginii de normal şi nedăunător atribuită homosexualităţii, faptele arată că la fel ca oricare comportament hetreosexual imoral, cei implicaţi în activităţi homosexuale plătesc un preţ tragic şi trist din punct de vedere fizic, emoţional şi spiritual.

Fizic: la complicaţiile fizice frecvent întâlnite printre cei ce practică activităţi homosexuale se poate adăuga contractarea de boli transmise sexual sau infecţii. Deoarece sunt puţini cei ce rezistă să se menţină „monogami”, promiscuitatea răspândeşte rapid aceste boli, in care sunt incluse: hepatita B, negi anali (HPV), herpes, gonorea, sifilis. Acestea cauzează simptome asemănătoare răcelii, boli cronice de ficat, diaree severă, crampe, ulcer şi chiar moartea.

Cea mai cunoscută BTS este SIDA. Ea este la fel de periculoasă pe cât este de cunoscută. În SUA această boală loveşte mai ales în bărbaţii implicaţi in acte homosexuale şi în cei care consumă droguri pe cale intravenoasă, precum şi în partenerii lor sexuali. S-a estimat că 30% din toţi bărbaţii de 20 de ani implicaţi în comportamente homosexuale vor contracta sau vor muri de SIDA până la vârsta de 30 de ani.

Emoţional: Unul din cele mai obişnuite preţuri plătite de homosexualitate este depresia. Aceasta este deseori însoţită de sentimente puternice de singurătate şi vinovăţie, atenuate doar de alcool sau de „încă o” aventură sexuală. Relaţiile homosexuale între femei sunt în mod particular împovărate de posesivitate extremă şi gelozie.

Spiritual: Cu toate că, pe plan spiritual, consecinţele nu sunt vizibile atât de uşor, ele sunt cele mai costisitoare. La fel ca şi cu alte eforturi de a găsi independenţă departe de Dumnezeu, homosexualitatea ne separă de singura sursă adevărată de viaţă. Această independenţă ne dă iluzia că putem supravieţui singuri dezamăgirilor noastre fără ajutorul lui Dumnezeu, care doreşte să ne ofere, fără plată darul vieţii. Apoc. 22:17 „…căci oricine vrea, poate avea fără plată apa dătătoare de viaţă.” Însă o viaţă fără Dumnezeul Bibliei este o viaţă lipsită de un sens adevărat, de bucurie şi dragoste. În cel mai bun caz, se poate descoperi doar o imagine găunoasă, efemeră.

Mitul nr.3 Păcatul Sodomei nu are nimic de a face cu homosexualitatea

Geneza 19:1-8 relatează o întâmplare ce a avut loc chiar înainte de a fi distrusă Sodoma. Doi îngeri erau în vizită la Lot când bărbaţii din cetate au înconjurat casa lui şi au început să strige: „Unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi ca să ne împreunăm cu ei.” Gen. 19:5 Unii afirmă că cuvântul yadah din ebraică, tradus „să ne împreunăm cu” ar însemna de fapt „să ne cunoaştem cu”. Ei spun că păcatul săvârşit în acea noapte în oraşul Sodoma nu era homosexualitate ci doar violarea ospitalităţii. Ei spun că bărbaţii au încălcat, neglijat, nesocotit vechile reguli de ospitalitate atunci când au insistat să facă cunoştinţă sau să-i chestioneze pe vizitatorii lui Lot.

Această afirmaţie are probleme serioase. Deficienţa fundamentală că este în contextul imediat următor se arată clar că înţelesul cuvântului ebraic yadah este de ordin sexual prin natura lui. Doar cu trei verste mai jos, acelaşi cuvânt este tradus „a se culca cu”, pe care Lot l-a folosit când le-a oferit bărbaţilor din cetate pe fetele lui care erau virgine, în locul bărbaţilor musafiri: „Iată că am doua fete care nu ştiu de bărbat (care nu s-au culcat cu vre-un bărbat); am să vi le-aduc afară şi le veţi face ce vă va plăcea.” Gen. 19:8

Oferta lui Lot de a-şi da cele doua fete, oricât de îngrozitoare a fost, nu ar fi avut nici un sens decât dacă înţelegem că intenţiile bărbaţilor din Sodoma ar fi fost viol sau abuz sexual. Lot nu avea nici un motiv să creadă că bărbaţii ar fi vrut pur şi simplu să le chestioneze sau doar să facă cunoştinţă cu fetele lui. Oricât de greşit a fost Lot, e clar că el s-a gândit că bărbaţii poate se vor linişti cu violarea fetelor lui.

E adevărat că istoria din Geneza 19 condamnă doar violul sau abuzul homosexual. Dar aşa cum vom vedea este un exemplu despre ceea ce Biblia ne învaţă în alte pasaje, şi anume: toate activităţile homosexuale sunt o violare a planului lui Dumnezeu cu privire la bărbaţi şi femei.

Mitul nr.4 Referinţele biblice care condamnă comportamentul homosexual nu se referă la homosexualitate aşa cum este ea cunoscută astăzi

Unii oameni speculează că pasajele biblice care afirmă că homosexualitatea este o activitate păcătoasă, se referă la o homosexualitate complet diferită de cea care este practicată azi.

De exemplu, ei sugerează că Levitic 18:22, care afirmă „să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune …”, condamnă doar homosexualitatea asociată cu practici religioase păgâne. O altă afirmaţie similară este făcută cu privire la comentariile apostolului Pavel, în legătură cu comportamentul homosexual, făcute în Romani 1:24-27, 1 Corinteni 6:9-10 şi 1 Timotei 1:9-10. Unii presupun că afirmaţiile lui Pavel se referă doar la pederastie (relaţii sexuale între bărbaţi şi băieţi) sau prostituţia pe care o implică închinarea păgână. În oricare dintre cazuri se argumentează că Pavel nu s-a referit la relaţiile homosexuale ce sunt bazate pe „dragoste şi angajament”.

Una din deficienţele majore la astfel de speculaţii este că nu găsim nimic în contextele din jurul acestor pasaje, care să justifice limitarea înţelesului acestor versete doar la homosexualitatea practicată doar în cadrul închinărilor păgâne sau pederastie (perversiune caracterizată prin atracţie sexuală pentru indivizi de acelaşi sex; inversiune sexuală). Înţelesul acestor pasaje categoric include şi astfel de activităţi, dar nu există nici o evidenţă care să sugereze că Pavel se referea exclusiv la aceste activităţi.

Din contră, contextul arată, spre exemplu, că e imposibil să reduci înţelesul pasajului din Romani 1:24-27 la pederastie, având în vedere că Pavel se referea la homosexualitatea feminină la fel ca şi pentru homosexualitatea masculină: „căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor într-una care este împotriva firii: tot astfel şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii …” (v. 26-27)

Mai mult, o examinare a cuvântului grecesc arsenokoites, folosit de Pavel în 1 Corinteni 6:9 şi 1 Timotei 1:10, arată clar că intenţia lui era de a condamna toate poftele şi comportamentele homosexuale, inclusiv ceea ce se practică astăzi.

Teologii au înţeles că cuvântul grecesc arsenokoites tradus ca şi „homosexuali” în 1 Corinteni 6:9 şi „perverşi” în 1 Timotei 1:10 înseamnă „unul care se culcă cu un bărbat ca şi cu o femeie, un sodomit.” De asemenea s-a demonstrat că evreii din cultura greacă au preluat cuvântul arsenokoites din textul grecesc al Vechiului Testament al textului Levitic 18:22 şi 20:13, care condamnă activitatea homosexuală în general.

Este evident că Pavel nu a restrâns înţelesul acestui cuvânt doar la anumite comportamente homosexuale. Chiar şi scrierile antice greceşti îl foloseau cu înţeles larg, ce include toate comportamentele homosexuale. Deci, în conformitate cu ceea ce a spus Pavel, toate formele de activitate homosexuale sunt păcătoase.

Mitul nr.5 Homosexualii nu se pot schimba

Biblia afirmă clar că oamenii pot învinge homosexualitatea. După ce enumeră câteva categorii, ce în mod tipic îi caracterizează pe necredincioşi, printre care şi homosexuali, Pavel le reaminteşte credincioşilor din oraşul Corint „şi aşa eraţi unii din voi.” 1 Cor. 6:11

Pavel, a mărturisit, în primul rând, cum puterea milei şi a harului lui Dumnezeu a schimbat radical vieţile oamenilor, indiferent de luptele lor. Iar Dumnezeu poate face acelaşi lucru şi astăzi pentru oricine. Înainte de a ne focaliza pe soluţiile divine pe care Pavel le are în minte haideţi să examinăm cum contribuie trăirea într-o lume căzută şi rebelă la relaţii şi atracţii sexuale confuze.

5 gânduri despre „Top 5 mituri despre homosexualitate.

 1. Tu ai avea curajul sa te imprietenesti si sa consolidezi o relatie de prietenie cu un baiat crestin care se confrunta cu astfe de sentimente?

  Apreciază

 2. 1. Homosexualii care au depresii legate de orientarea lor sexuala sunt provocate de respingerea societatii si a familiei
  2. Nu toata lumea este crestina
  3. Crestinismul a sustinut multe chestii cu care s-a conformat pana la urma. Exemplu:
  * Pamantul este plat, pentru ca in biblie exista expresia pana la capatul pamantului, deci sa il punem pe Galileo Galilei pe rug
  *Femeia este inferioara barbatului pentru ca in biblie exista expresii de genul: femeia sa taca in adunare, sa intrebe barbatul daca nu intelege ceva acasa, femeia sa se supuna barbatului
  * E OK ca negrii sa fie sclavi pentru ca in biblie exista expresii gen: robii sa fie supusi stapanilor

  In timp crestinismul a rectificat si reevaluat intelesul si aplicarea versetelor cu astfel de expresii, dar nu fara sa se dea o lupta inainte.
  4. Nici un psiholog sau psihiatru intreg la cap nu o sa recomande unui homosexual sa se schimbe, pentru ca stie ca o astfel de procedura ar aduce prejudicii sanatatii mintale ale individului.
  5. Sunt foarte multi oameni care au declarat ca s-au vindecat de homosexualitate dar au revenit dupa un timp asupta declaratiilor sale recunoscand ca o schimbare nu este posibila sau au fost prinsi in relatii extraconjugale de natura homosexuala. Vezi cazul pastorului crestin Ted Haggard.

  Apreciază

 3. Pentru n.d.c.: Stiu multi baieti evanghelici care se confrunta cu homosexualitatea si am cativa prieteni foarte buni care sunt homosexuali. Da, am curajul.

  Apreciază

 4. Pentru AllGay:
  1. Nu toti homosexualii au depresii datorita respingerii familiei si societatii. Inainte de revolutia sexuala, familia si societatea respingea concubinajul heterosexualilor, cu toate acestea rata depresiei la heterosexualil care traiau in concubinaj nu a crescut alarmant.

  Dar studiile arată că aproximativ 30 – 40% din populaţia homosexuală, a trecut printr-o depresie majoră. În timp ce procentajul femeilor hetersexuale care se luptă cu depresia este similar, în cazul bărbaţilor este în mod clar diferit. Numai 3% dintre bărbaţii heterosexuali se luptă în mod tipic cu depresia. Pe ansamblu, bărbaţii gay au o înclinaţie mai mare spre singurătate, anxietate, paranoia, depresie şi nefericire decât restul populaţiei. Trăind mereu la limita depresiei psihice, dar mai ales spirituale, homosexualii au nelinişti, fobii, tensiuni, stres, insomnii, nevroze, angoase, disperări pe care psihiatrii nu le pot rezolva. Vezi http://contracurentului.com/node/253 pentru articolul complet si referinte.

  2. Da, nu toata lumea este crestina. Totusi, homosexualii au cel mai mult de suferit in societatile necrestine, adica in tarile musulmane, unde homosexualitatea este pedepsita cu inchisoarea si moartea si in cele comuniste, unde homosexualii sunt inchisi. In nicio tara necrestina homosexualitatea nu este privita ca normala. Numai in tarile crestine este privita astfel.

  3a. Biblia nu spune ca pamantul este plat, vezi Iov 26.17: „El intinde miazanoaptea asupra golului si spanzura pamantul pe nimic”. Nici ca oamenii sa fie arsi pe rug pentru parerile lor cu privire la faptul ca pamantul este plat sau nu.
  3b. In Biblie nu scrie ca femeia e inferioara barbatului. Noul Testament reda demnitatea femeii, iar in tarile crestine femeia are pozitia cea mai privilegiata. Biblia spune insa ca barbatul si femeia au roluri diferite: ei nu se suprapun, ci se completeaza, ceea ce nu are loc intr-un cuplu homosexual.
  3c. Biblia nu spune ca e OK ca negrii sa fie sclavi. Dimpotriva, Pavel le scrie robilor ca daca au prilejul sa-si capete libertatea, sa se foloseasca de el.

  4. Complet fals. NARTH, adica Asociatia Nationala pentru Cercetarea si Terapia Homosexualitatii este alcatuita din psihiatri care sustin tocmai ca homosexualitatea poate fi schimbata. Accentuez ca este o asociatie seculara, nu crestina. Vezi http://contracurentului.com/node/269

  5. Nu sunt foarte multi oameni care au revenit la homosexualitate. O treime dintre cei care vor sa paraseasca homosexualitatea se indreapta catre heterosexualitate, o treime oscileaza intre cele doua, deci la o treime le apar si atractii heterosexuale, iar o treime se intorc la homosexualitate. Procentul de o treime al celor care se indreapta catre heterosexualitate este egal cu procentul alcoolicilor care urmeaza tratament pentru alcoolism si reusesc sa il invinga.

  Toti cei care urmeaza tratament pentru homosexualitate si sunt hotarati sa renunte la ea, reusesc sa renunte la comportamentul homosexual care implica o alta persoana. 60 – 70% dintre ei ajung sa aiba casatorii fericite, inclusiv pe plan sexual. Multi dintre fostii homosexuali sunt atrasi sexual de o singura femeie, sotia lor. O treime dintre ei nu vor fi niciodata capabili sa aiba o relatie sexuala cu o femeie, dar traisc o viata curata de celibat. Este ceea ce ne cere Dumnezeu noua, tuturor. Standardul lui Dumnezeu pentru homosexuali este acelasi ca si pentru heterosexuali: relatiile sexuale sunt permise numai in cadrul unei casatorii pe viata, dintre un barbat si o femeie. Sa nu uitam, sunt mai multe persoane necasatorite decat homosexuali. Toti au aceeasi porunca de implinit.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s